2009-04-16

Broschyren till Västra Götalandsregionen är levererad och tryckt och nästa större uppdrag är påbörjat.

Det är texter till programkatalogen för Svensk Blåsmusikfestival i Jönköping, där jag ansvarar för i stort sett alla beskrivningar av konserter och presentationer av artister. Jag får visst material och ett antal tecken till varje text, och får själv söka mera fakta t ex om artister om det behövs. Foto, layout etc sköts av informationsavdelningen på Smålands Musik och Teater.

Jag håller samtidigt på och förbereder bildspel, tidningsrelease etc i samarbete med konstnären Lotta Backman som skall besöka temagudstjänsten om konst i pingsthelgen. Temat kommer att bli ”Livsbilder”.