Om företaget

evalution – tankar och ting – startades vid nyår 2005.

Jag ville ha ett företagsnamn som var något eget och helt nytt. Något som passade både språkliga, digitala, bildmässiga och tredimensionella produkter.

Det fanns ju inget sådant ord, så jag uppfann det. Evalution. Jag tycker det påminner om evolution, devotion, evaluation, revelation, elevation, revolution… och jag vill att det skall påminna om mig, Eva – företagets upphov, grundare och hittills enda arbetskraft.

Affärsidén ”kreativ kommunikation” växte fram i takt med min utbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping. Kommunikation kan vara så mycket och behöver inte begränsas till digitala medier. Mycket av det informationsmaterial du behöver producerar jag själv. Jag har också ett nätverk av andra kunniga företagare och medarbetare som tar vid där mina förmågor inte räcker till.

Företaget står för FOKUS, HELHET och TRYGGHET. Som kund skall du kunna vara säker på att jag vet vad jag gör och håller vad jag lovar. Läs mera under fliken ”Tjänster”.