Om produkter och tjänster

Trycksaker – all slags information och kommunikation på papper, t ex broschyrer, flyers, program, kataloger, visitkort mm. Följer befintlig profil eller skapar ny.

Webdesign – text, bild och layout till en hemsida eller blogg. Följer befintlig profil eller skapar ny, se nedan.

Texthantering – textformulering efter dina fakta eller utkast, korrekturläsning

Foto och bildhantering – bildspel, vepor, vykort, kalendrar, presentationer mm. Befintliga foton eller fotografering efter önskemål.

Bildbehandling – justering av bilder beroende på hur de skall användas. Restaurering och retuschering av gamla bilder.

Grafisk profil – ny logotyp eller revision av befintlig, manual för hur den bör tillämpas för tryck och web.

Hela produktioner såväl som som delar av den, t ex enbart text, foto eller layouttjänst.

Events och projekt av olika slag – att tänka ut, fixa och ordna kundevents eller reklamkampanjer är också en del av företaget evalution.